Home Finance Téměř pět milionů eur bude přerozdělováno pro nejméně rozvinuté okresy

Téměř pět milionů eur bude přerozdělováno pro nejméně rozvinuté okresy

0

Téměř pět milionů eur bude přerozdělení pro 12 nejméně rozvinutých okresů (NRO). Vyplývá to z návrhu na vydání souhlasu vlády ČR se změnou účelu použití kapitálových výdajů z roku 2020 v kapitole Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (Mirra) SR, který by ve středu (21.
Téměř pět milionů eur bude přerozdělení pro 12 nejméně rozvinutých okresů (NRO). Vyplývá to z návrhu na vydání souhlasu vlády ČR se změnou účelu použití kapitálových výdajů z roku 2020 v kapitole Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (Mirra) SR, který by ve středu (21. 7.) měl schválit vládní kabinet.

„Finanční prostředky ve výši 4,9 milionu eur budou zajištěny realokaci výdajů v rámci rozpočtu kapitoly Mirra, a to z podprogramu 0ET06 z předchozích let z kategorie kapitálových výdajů, zdroj 131K, na běžné výdaje v podprogramu 0ET05 v částce 2 miliony eur a kapitálové výdaje v podprogramu 0ET05 v částce 2,9 milionu eur, „upřesnilo Mirra.

Finanční prostředky budou podle ministerstva investic použity na financování projektů v oblasti podpory regionálního rozvoje, a to výlučně pro příjemce z dvanácti nejméně rozvinutých okresů, kterým skončily akční plány rozvoje k 31. prosinci 2020.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech veřejné správy účel použití výdajů z minulých let může změnit pouze vláda České republiky.

NO COMMENTS

Exit mobile version