Home Rady a Návody Inženýrsko-geologický průzkum aneb proč jej provádět?

Inženýrsko-geologický průzkum aneb proč jej provádět?

0

Stavební výstavba postupuje v současné době neustále kupředu, a to i přes relativně vysoké ceny všech potřebných materiálů. Touha velkého počtu lidí po vlastním bydlení je však natolik velká, že řada z nich podstupuje rizika a povinnosti spojené se stavbou nové nemovitosti. K nim se řadí také potřebné geologické průzkumy, které je nutné provést ještě před započetím prvních výkopových prací.

Kdy průzkum provádět?

Inženýrsko-geologický průzkum se vyplatí provádět při stavbě jakékoliv nové nemovitosti, protože asi nikdo z vás nechce stavět na nestabilním podloží. Kvůli němu se totiž mohou stavební práce nejenom enormně prodražit, ale také hrozí následné sesunutí nově postavené nemovitosti. Cílem inženýrsko-geologického průzkumu je tedy detailní zdokumentování základních poměrů v podloží, přičemž následuje navržení optimálního způsobu založení stavby vzhledem k vlastnostem půdy.

Jak je průzkum prováděn?

Inženýring a navazující analytické práce pochopitelně není možné provádět bez důkladných sondážních prací. Bez nich by totiž nebylo možné analyzovat podloží do potřebné hloubky, neboť povrchové měřící přístroje často nestačí. V případě malých staveb provádí specializovaná firma sondážní práce pomocí malé vrtné soupravy. Její hlavní výhodou je vysoká mobilita, takže ji pracovníci mohou umístit i do obtížněji přístupného terénu.

Chcete budovat studnu?

Společně s analýzou podlaží se velmi často provádí i další sondážní práce, jejichž cílem je hydrogeologický průzkum. V současné době totiž existuje standardizovaný legislativní požadavek na likvidaci srážkové vody zásakem. Tomu musí být pochopitelně přizpůsobena nejenom nově stavěná nemovitost, ale také její nejbližší okolí. Obrovskou výhodou je navíc možnost provedení obou průzkumů specializovanou společností najednou.

Geologický průzkum si vždy objednejte u renomované firmy, která v oblasti průzkumů podloží disponuje letitými zkušenostmi.

NO COMMENTS

Exit mobile version